Các kiểu chân váy olioli
size_chuẩn_jpg.jpg
Chân váy xếp ly dẻ quạt
Chất liệu giả da- may 1 lớp
Chất liệu da lộn- may 1 lớp
Chất liệu lụa Nhật Lam- may 1 lớp
Chất liệu Tơ Nhật- may 2 lớp